APC DELIVERY SOLUTIONS DELSOL GWYNEDD

APC Overnight Depot No.
http://www.apc-overnight.com/apc/depots-home.php?depotid=241
APC Overnight Local Depot Location
APC Overnight Depot Email
depot241@apc-overnight.com
APC Overnight Website
241
Address
BRYN WAREHOUSE
GRIFFITHS CROSSING
GWYNEDD
LL55 1TU
TEL
01248 679246
FAX
01248 679944
Email
sales@deliverysolutions.uk.com
Website
http://www.deliverysolutions.uk.com/
Areas covered by this APC depot

 

APC OVERNIGHT DEPOT - APC DELIVERY SOLUTIONS DELSOL GWYNEDD COVERS THE FOLLOWING AREAS FOR APC DELIVERY:

 

LLANUWCHLLYN GWYNEDD LL23
FFESTINIOG GWYNEDD LL41
NEBO GWYNEDD LL68
LLANGEFNI GWYNEDD LL74
GYRN GOCH GWYNEDD LL54
NEFYN GWYNEDD LL53
RHOSHIRWAUN GWYNEDD LL53
RHYD GWYNEDD LL48
PENRHOSGARNEDD GWYNEDD LL57
PORT PENRHYN GWYNEDD LL57
HERMON GWYNEDD LL62
LLANBEDR HALL CLWYD LL15
AMLWCH PORT GWYNEDD LL68
GLASFRYN CLWYD LL21
DYFFRYN ARDUDWY GWYNEDD LL44
RED WHARF BAY GWYNEDD LL75
RHOS CEFNHIR GWYNEDD LL75
RHOS-Y-GWALIAU GWYNEDD LL23
PENTIR GWYNEDD LL57
BEDDGELERT GWYNEDD LL55
LLANELIAN-YN-RHOS CLWYD LL29
MOCHDRE CLWYD LL28
LLANENGAN GWYNEDD LL53
GYRN-GOCH GWYNEDD LL54
WAEN WEN GWYNEDD LL57
NANT-Y-RHIW GWYNEDD LL26
PORTHYFELIN GWYNEDD LL65
CYNWYD CLWYD LL21
WAENFAWR GWYNEDD LL55
BYLCHAU CLWYD LL16
RHUDDLAN CLWYD LL18
PENTREFELIN GWYNEDD LL30
TAL-Y-BONT GWYNEDD LL43
LLANDECWYN GWYNEDD LL47
PENTRE UCHAF GWYNEDD LL53
LITHFAEN GWYNEDD LL53
RHIWDDOLION GWYNEDD LL24
PENTRE DU GWYNEDD LL24
RHOSGOCH GWYNEDD LL66
TYNYGONGL GWYNEDD LL74
PENYSARN GWYNEDD LL69
LLANDUDNO GWYNEDD LL30
YSBYTY IFAN GWYNEDD LL24
PARADWYS GWYNEDD LL62
ABERDESACH GWYNEDD LL54
LLANDRYGAN GWYNEDD LL71
FRON GOCH GWYNEDD LL23
PENGORFFWYSFA GWYNEDD LL68
FRIOG GWYNEDD LL38
DINAS GWYNEDD LL54
BODUAN GWYNEDD LL53
MELIN-Y-COED GWYNEDD LL26
DINORWIC GWYNEDD LL55
BETHESDA GWYNEDD LL57
PORTHDINLLAEN GWYNEDD LL53
MINFFORDD GWYNEDD LL57
PENMYNYDD GWYNEDD LL61
DEINIOLEN GWYNEDD LL55
ABERERCH GWYNEDD LL53
LLANAELHAIARN GWYNEDD LL54
TALYSARN GWYNEDD LL54
DOLWYDDELAN GWYNEDD LL25
BETWS-YN-RHOS CLWYD LL22
TREFRIW GWYNEDD LL27
BRYN GWRAN GWYNEDD LL65
MARIANGLAS GWYNEDD LL73
ABERGELE CLWYD LL22
PENISAR WAEN GWYNEDD LL55
MYNYDD LLANDEGAI GWYNEDD LL57
CEFN MEIRIADOG CLWYD LL17
CEFN CLWYD LL17
CEFN-DDWYSARN GWYNEDD LL23
TREFNANT CLWYD LL16
PRION CLWYD LL16
DOLGARROG GWYNEDD LL32
SARNAU GWYNEDD LL23
COLOMENDY CLWYD LL16
BRON Y NANT CLWYD LL28
CWM DYSERTH CLWYD LL18
LLWYN DYRYS GWYNEDD LL53
PENSARN CLWYD LL22
CAERNARFON GWYNEDD LL54
BENLLECH GWYNEDD LL74
BELLE VUE GWYNEDD LL41
NANT GWYNANT GWYNEDD LL55
LLANDUDNO JUNCTION GWYNEDD LL31
LLANDDANIELFAB GWYNEDD LL60
MAESGEIRCHEN GWYNEDD LL57
EFAILNEWYDD GWYNEDD LL53
LLANRHYCHWYN GWYNEDD LL27
BRYN-NEWYDD CLWYD LL19
CROESOR GWYNEDD LL48
RHYD-UCHAF GWYNEDD LL23
LLANGOWER GWYNEDD LL23
GWAENYSGOR CLWYD LL18
PENMAENMAWR GWYNEDD LL34
PENTRAETH GWYNEDD LL75
RHOSLAN GWYNEDD LL52
BETWS YN RHOS GWYNEDD LL24
LLANRUG GWYNEDD LL55
LLANGYSTENIN GWYNEDD LL31
MALDWYN GWYNEDD LL59
RHOSMEIRCH GWYNEDD LL77
LLANFWROG GWYNEDD LL65
CARROG CLWYD LL21
BRYN MAWR GWYNEDD LL53
EDERN GWYNEDD LL53
BRITHDIR GWYNEDD LL40
LLANGERNYW CLWYD LL22
WAEN PENTIR GWYNEDD LL57
RHYDWYN GWYNEDD LL65
LLANDDULAS CLWYD LL22
ABERDARON GWYNEDD LL53
LLANFUGAIL GWYNEDD LL65
PONT LYFNI GWYNEDD LL54
MAENAN GWYNEDD LL26
Y GAMLAS GWYNEDD LL53
TYCROES GWYNEDD LL63
TREMADOG GWYNEDD LL49
LLANFWROG CLWYD LL15
PENTRE CELYN CLWYD LL15
TAL Y LLYN GWYNEDD LL36
TREGAIAN GWYNEDD LL77
MYNYDD MECHELL GWYNEDD LL68
PENCRAIGWEN GWYNEDD LL71
ABER GWYNEDD LL33
NANT FFRANCON GWYNEDD LL57
PONT RUG GWYNEDD LL55
LLANGAFFO GWYNEDD LL60
RHOS BODRUAL GWYNEDD LL55
BETWS GARMON GWYNEDD LL54
VAYOL PARK GWYNEDD LL57
PADOG GWYNEDD LL24
LLYS DULAS GWYNEDD LL70
LLANYNYS CLWYD LL16
DRUID CLWYD LL21
LLANRWST GWYNEDD LL26
YAL Y FAN GWYNEDD LL33
YR ARAN GWYNEDD LL41
RHOSCOLYN GWYNEDD LL65
CAE CLYD GWYNEDD LL41
LLANFECHELLI GWYNEDD LL68
PORTHMADOG GWYNEDD LL49
LLANEDWEN GWYNEDD LL61
PENTRE'R FELIN GWYNEDD LL52
BETWS GWERFILGOCH CLWYD LL21
LLANGOED GWYNEDD LL58
GLYNDYFRDWY CLWYD LL21
LLANGWYLLOG GWYNEDD LL77
CWM YSTRADLLYN GWYNEDD LL51
MORFA BYCHAN GWYNEDD LL49
BRYN-Y MAEN CLWYD LL28
LLANSANNAN CLWYD LL16
WAEN-WEN GWYNEDD LL57
RHOSNEIGR GWYNEDD LL64
BOTWNNOG GWYNEDD LL53
PENTRE CLWYD LL16
LLANFAIRTALHAIARN CLWYD LL22
CAPEL GARMON GWYNEDD LL26
TOWYN CLWYD LL22
CERRIGYDRUDION CLWYD LL21
ABERGYNOLWYN GWYNEDD LL36
CONWY GWYNEDD LL31
PENMON GWYNEDD LL58
PENRHYD GWYNEDD LL68
LOWER DYSERTH CLWYD LL18
PENMAENPOOL GWYNEDD LL40
TAINLON GWYNEDD LL54
CLYNNOG-FAWR GWYNEDD LL54
BODFARI CLWYD LL16
MARIAN-GLAS GWYNEDD LL73
LLANFAIRPWLLGWYNGYLL GWYNEDD LL61
AMLWCH GWYNEDD LL68
LLANDEGAI GWYNEDD LL57
PARC GWYNEDD LL23
PRENTEG GWYNEDD LL49
GLASINFRYN GWYNEDD LL57
LLANFAIR TALHAEARN CLWYD LL22
CWM TEIGL GWYNEDD LL41
TANYCOED GWYNEDD LL55
MAERDY CLWYD LL21
PENYGROES GWYNEDD LL54
CWM CLWYD LL17
BONTUCHEL CLWYD LL15
MOELFRE CLWYD LL22
CWM CYNFAL GWYNEDD LL41
LLANBEDRGOCH GWYNEDD LL76
NEBO GWYNEDD LL54
BARMOUTH GWYNEDD LL42
PENTREFELIN GWYNEDD LL52
FUCHESWEN GWYNEDD LL41
SARON GWYNEDD LL54
BETWS-Y-COED GWYNEDD LL24
LLANWNDA GWYNEDD LL54
LLWYN HUDOL GWYNEDD LL53
BALA GWYNEDD LL23
CEMAES GWYNEDD LL67
LLANRHYDD CLWYD LL15
WAEN CLWYD LL17
FRON-GOCH GWYNEDD LL23
CWMTIRMYNACH GWYNEDD LL23
CAPEL MAWR GWYNEDD LL62
CENNIN GWYNEDD LL51
BRAICHMELYN GWYNEDD LL57
LLANGYBI GWYNEDD LL53
CWMPENANNER CLWYD LL21
ABERFFRAW GWYNEDD LL63
PORT DINORWIC GWYNEDD LL56
DENBIGH CLWYD LL16
PENISARWAEN GWYNEDD LL55
ANGLESEY GWYNEDD LL74
STAR GWYNEDD LL60
LLANGADWALADR GWYNEDD LL62
LLIDIART-Y-PARC CLWYD LL21
NEWBOROUGH GWYNEDD LL61
ROEWEN GWYNEDD LL32
LLANBERIS GWYNEDD LL55
LLANFAIRFECHAN GWYNEDD LL33
TREFOR GWYNEDD LL65
CWM-Y-GLO GWYNEDD LL55
GLAN CONWAY CORNER CLWYD LL28
GLAN CONWAY CLWYD LL28
CARNEDDI GWYNEDD LL57
GLYN GARTH GWYNEDD LL59
RHIW CLWYD LL16
LLANFAIR YN NEUBWLL GWYNEDD LL65
RHOSCEFNHIR GWYNEDD LL75
PENRHYNSIDE GWYNEDD LL30
RHYD-Y-FOEL CLWYD LL22
LLANIESTYN GWYNEDD LL53
TUDWEILIOG GWYNEDD LL53
CAERGEILIOG GWYNEDD LL65
CHWILOG GWYNEDD LL53
DEGANWY GWYNEDD LL31
CARMEL GWYNEDD LL71
MAENTWROG GWYNEDD LL41
RHOSTRYFAN GWYNEDD LL54
CLYNNOGFAWR GWYNEDD LL54
NANTMOR GWYNEDD LL55
GLYN MYFYR CLWYD LL21
TALSARNAU GWYNEDD LL47
LLANDDANIEL GWYNEDD LL60
BETHEL GWYNEDD LL23
LLANFOR GWYNEDD LL23
LAWNT CLWYD LL16
PWLLGLAS CLWYD LL15
LLANRHAEADR CLWYD LL16
CYFFYLLIOG CLWYD LL15
PANT GLAS GWYNEDD LL23
LLANGWYFAN CLWYD LL16
BORTHYGEST GWYNEDD LL49
MYNYDD NEFYN GWYNEDD LL53
KINMEL CLWYD LL22
ARTHOG GWYNEDD LL39
LLANELLTYD GWYNEDD LL40
LLANFAIR-YN-NEUBWLL GWYNEDD LL65
FESTINIOG GWYNEDD LL41
RHYD-Y-MEUDWY CLWYD LL15
MALLTRAETH GWYNEDD LL62
BWLCH DERWIN GWYNEDD LL51
LLANBEDR DYFFRYN CLWYD CLWYD LL15
BETHANIA GWYNEDD LL41
CYNLLWYD UCHAF GWYNEDD LL23
CAPEL UCHAF GWYNEDD LL54
LLANTRISANT GWYNEDD LL65
BARDSEY GWYNEDD LL53
TRAWSFYNYDD GWYNEDD LL41
GRAIGADWYWYNT CLWYD LL15
LLIDIARDAU GWYNEDD LL23
MOELFRE GWYNEDD LL72
CWM-Y-GLYN GWYNEDD LL23
CWM PENNANT GWYNEDD LL51
LOWER FACHWEN GWYNEDD LL55
CERRIGCEINWEN GWYNEDD LL62
ST. ANNS GWYNEDD LL57
LLANFAGLAN GWYNEDD LL55
BODORGAN GWYNEDD LL62
CAPELULO GWYNEDD LL34
CEFN BERAIN CLWYD LL16
RHYD UCHAF GWYNEDD LL23
VALLEY GWYNEDD LL65
TRELAWNYD CLWYD LL18
LLANFAIRYNGHORNWY GWYNEDD LL65
PENRHYN-SIDE GWYNEDD LL30
BRYNGWRAN GWYNEDD LL65
BRYN-MAWR GWYNEDD LL53
LLANYCIL GWYNEDD LL23
CILGWYN GWYNEDD LL54
COLWYN BAY CLWYD LL29
GALLTYFOEL GWYNEDD LL55
EFAIL NEWYDD GWYNEDD LL53
PENMORFA GWYNEDD LL49
LLANFINAN GWYNEDD LL77
AFONWEN GWYNEDD LL53
RHUALLT CLWYD LL17
PENRHYN BAY GWYNEDD LL30
LLANEGRYN GWYNEDD LL36
KINGSLAND GWYNEDD LL65
TAL-Y-CAFN CLWYD LL28
RHYDYMAIN GWYNEDD LL40
LLANEILIAN GWYNEDD LL68
BRON ABER GWYNEDD LL41
Y FFOR GWYNEDD LL53
LLANGRISTIOLUS GWYNEDD LL62
GELLIOEDD GWYNEDD LL23
DERWEN CLWYD LL21
PENGROESLON GWYNEDD LL53
LLANNEFYDD CLWYD LL16
LLECHWEDD GWYNEDD LL32
NASARETH GWYNEDD LL54
EGLWYSBACH CLWYD LL28
LLANDRILLO-YN-RHOS CLWYD LL21
LLANFIHANGEL GLYN MYFYR CLWYD LL21
MYNYDD BODAFON GWYNEDD LL71
BACLAW GWYNEDD LL32
LLANBEDR-DYFFRYN-CLWYD CLWYD LL15
NANTLLE GWYNEDD LL54
MELIN-Y-WIG CLWYD LL21
TREVOR GWYNEDD LL54
TYWYN GWYNEDD LL36
PENCARNISIOG GWYNEDD LL63
LLANFAETHLU GWYNEDD LL63
GWALCHMAI GWYNEDD LL65
BANGOR GWYNEDD LL57
TY-NANT CLWYD LL21
CWMYGLO GWYNEDD LL55
TAL-Y-LLYN GWYNEDD LL36
PANT PASTYNOG CLWYD LL16
LLANFIHANGEL-Y-PENNANT GWYNEDD LL36
GANLLWYD GWYNEDD LL40
PENRHEWL CLWYD LL17
BURWEN GWYNEDD LL68
LLYSFAEN CLWYD LL29
PENTRE-CELYN CLWYD LL15
BONTNEWYDD GWYNEDD LL54
BORTH-Y-GEST GWYNEDD LL49
WAUNFAWR GWYNEDD LL55
GARNDOLBENMAEN GWYNEDD LL51
LLANGWNADL GWYNEDD LL53
CAPEL CELYN GWYNEDD LL23
GLASCOED CLWYD LL22
CAPEL-Y-GRAIG GWYNEDD LL57
GARN FADRYN GWYNEDD LL53
HENLLAN CLWYD LL16
CILAN GWYNEDD LL53
LLANFAELOG GWYNEDD LL63
PENMACHNO GWYNEDD LL24
LLANSADWRN GWYNEDD LL59
LLWYNGWRIL GWYNEDD LL37
BULL BAY GWYNEDD LL68
ANELOG GWYNEDD LL53
RHYD-Y-SARN GWYNEDD LL41
WAEN-PENTIR GWYNEDD LL57
TY'N-Y-GROES GWYNEDD LL32
LLANGWM CLWYD LL21
BODELWYDDAN CLWYD LL18
LLANELIDAN CLWYD LL15
MANOD GWYNEDD LL41
RAVENSPOINT GWYNEDD LL65
DWYRAN GWYNEDD LL61
TREFLYS GWYNEDD LL49
PENRHYN PARK GWYNEDD LL57
KINMEL BAY CLWYD LL18
PENTRELLYNCYMMER CLWYD LL21
PONT-RUG GWYNEDD LL55
BRYNCRUG GWYNEDD LL36
LLANFECHELL GWYNEDD LL68
RHYDLANFAIR GWYNEDD LL24
BRYNSIENCYN GWYNEDD LL61
GRAIGFECHAN CLWYD LL15
GROES CLWYD LL16
ST. ASAPH CLWYD LL17
PENRALLT GWYNEDD LL53
LLANRHOS GWYNEDD LL30
GROESFFORDD MARLI CLWYD LL22
PANTGLAS GWYNEDD LL51
SARN BACH GWYNEDD LL53
CEMAES BAY GWYNEDD LL67
EFENECHTYD CLWYD LL15
TROFARTH CLWYD LL22
CITY DULAS GWYNEDD LL68
HENRYD GWYNEDD LL32
HOLLAND ARMS GWYNEDD LL60
BEAUMARIS GWYNEDD LL58
TREGARTH GWYNEDD LL57
GOLAN GWYNEDD LL51
HOLYHEAD GWYNEDD LL65
MOUNTAIN GWYNEDD LL65
LLANDWROG GWYNEDD LL54
ABERDOVEY GWYNEDD LL35
LLANDRILLO CLWYD LL21
CAPEL CURIG GWYNEDD LL24
YALYBONT GWYNEDD LL57
LLANDDEUSANT GWYNEDD LL66
LLANYCHAN CLWYD LL15
MELIDEN CLWYD LL19
GALLOWS POINT GWYNEDD LL58
CRICCIETH GWYNEDD LL52
RHYD-LYDAN GWYNEDD LL24
MAENADDWYN GWYNEDD LL71
CRAIGYDON GWYNEDD LL30
NANT BWLCH YR HAIARN GWYNEDD LL27
BRYNCIR GWYNEDD LL51
LLANFROTHEN GWYNEDD LL48
GORAD GWYNEDD LL65
LLANDDERFEL GWYNEDD LL23
PANDY'R CAPEL GWYNEDD LL23
RHYD-Y-BENLLIG GWYNEDD LL52
CAEATHRAW GWYNEDD LL55
GWYTHERIN CLWYD LL22
RHOSYBOL GWYNEDD LL68
PENTREFOELAS GWYNEDD LL24
TUDWEILOIG GWYNEDD LL53
TREBORTH GWYNEDD LL57
PENRHOS FEILW GWYNEDD LL65
RHOSLEFAIN GWYNEDD LL36
GARN GWYNEDD LL51
DULAS GWYNEDD LL70
BRONABER GWYNEDD LL41
COEDANA GWYNEDD LL71
HIRAETHOG CLWYD LL15
MENAI BRIDGE GWYNEDD LL59
ROE WEN GWYNEDD LL32
CAETHLE GWYNEDD LL36
LLANGYNHAFAL CLWYD LL16
BONTDDU GWYNEDD LL40
LLANFAES GWYNEDD LL58
CAERHUN GWYNEDD LL57
UPPER LLANDWROG GWYNEDD LL54
ARENIG GWYNEDD LL23
SOAR GWYNEDD LL62
LLANYSTUMDWY GWYNEDD LL52
SARN GWYNEDD LL53
CEUNANT GWYNEDD LL55
DOLWYD CLWYD LL28
CARREGLEFN GWYNEDD LL68
GALLTEGFA CLWYD LL15
RHYDYCLAFDY GWYNEDD LL53
LLANFAIR GWYNEDD LL46
TREARDDUR BAY GWYNEDD LL65
CAPEL COCH GWYNEDD LL77
CLWT-Y-BONT GWYNEDD LL55
BWLCH GWYNEDD LL74
PENTRE COCH CLWYD LL15
DYSERTH CLWYD LL18
BRICKPOOL GWYNEDD LL68
HARLECH GWYNEDD LL46
LLITHFAEN GWYNEDD LL53
BLACK POINT GWYNEDD LL58
OLD COLWYN CLWYD LL29
LLANYNGHENEDL GWYNEDD LL65
SARN-BACH GWYNEDD LL53
TREMEIRCHION CLWYD LL17
PLAS GWYN GWYNEDD LL53
UWCH MYNYDD GWYNEDD LL53
CLAWDDNEWYDD CLWYD LL15
GARN-DOLBENMAEN GWYNEDD LL51
PISTYLL GWYNEDD LL53
DINMAEL CLWYD LL21
LLANELIAN CLWYD LL29
RHIWBRYFDIR GWYNEDD LL41
UWCHMYNYDD GWYNEDD LL53
PANDY TUDUR CLWYD LL22
RHOSTREHWFA GWYNEDD LL77
GRIFFITHS CROSSING GWYNEDD LL55
PENRHOS GWYNEDD LL53
CWM PENMACHNO GWYNEDD LL24
NANTCLWYD CLWYD LL15
CLAWDD-NEWYDD CLWYD LL15
DINAS DINLLE GWYNEDD LL54
LLANALLGO GWYNEDD LL72
PENMAENAN GWYNEDD LL34
LLANGELYNIN GWYNEDD LL32
BODEDERN GWYNEDD LL65
BRYN CROES GWYNEDD LL53
GALLT-Y-FOEL GWYNEDD LL55
PORTH DAFARCH GWYNEDD LL65
LLWYNDYRYS GWYNEDD LL53
LLANLLECHID GWYNEDD LL57
LLANFAIR DYFFRYN CLWYD CLWYD LL15
LLYSFASI CLWYD LL15
TALWAENYDD GWYNEDD LL41
NANTGLYN CLWYD LL16
RHYD-DDU GWYNEDD LL54
PENIEL CLWYD LL16
LLANBABO GWYNEDD LL68
RHIW, THE GWYNEDD LL53
LLANRHYDDLAD GWYNEDD LL65
FAIRBOURNE GWYNEDD LL38
YNYS GWYNEDD LL52
Y RHIW GWYNEDD LL53
GERLAN GWYNEDD LL57
FOUR MILE BRIDGE GWYNEDD LL65
LLANFACHRAETH GWYNEDD LL65
ST. GWYNANS GWYNEDD LL34
LLANBEDROG GWYNEDD LL53
RHYD DDU GWYNEDD LL54
DEPOT 241 CLWYD LL57
LLANAELHAEARN GWYNEDD LL54
PENTRE CASTELL GWYNEDD LL55
PANT LLWYD GWYNEDD LL41
TALWRN GWYNEDD LL77
LLANRHWYDRUS GWYNEDD LL68
CLOCAENOG CLWYD LL15
TALYBONT GWYNEDD LL43
PENYBONC GWYNEDD LL68
TONFANAU GWYNEDD LL36
BRYNEGLWYS CLWYD LL21
BRYN-Y-MAEN CLWYD LL28
PRESTATYN CLWYD LL19
TANYGRISIAU GWYNEDD LL41
LLANDDOGED GWYNEDD LL26
LLANABER GWYNEDD LL42
GELLILYDAN GWYNEDD LL41
ABERSOCH GWYNEDD LL53
CEFNIWRCH GWYNEDD LL77
LLANARMON GWYNEDD LL53
LLANDDONA GWYNEDD LL58
COED Y PARC GWYNEDD LL57
TREFDRAETH GWYNEDD LL62
LLIDIARDAU GWYN GWYNEDD LL23
MAES-Y-WAEN GWYNEDD LL23
MYNYTHO GWYNEDD LL53
LLANDDEINIOLEN GWYNEDD LL55
GRAIG-FECHAN CLWYD LL15
CORWEN CLWYD LL21
LLANERCHYMEDD GWYNEDD LL71
TREGELE GWYNEDD LL67
GLANYPWLL GWYNEDD LL41
ISLAWRDREF GWYNEDD LL40
BETHESDA BACH GWYNEDD LL54
GELLIFOR CLWYD LL15
CAPEL Y GRAIG GWYNEDD LL57
HENDRERWYDD CLWYD LL16
CEFN DDWYSARN GWYNEDD LL23
GROESFFORDD GWYNEDD LL32
MORFA NEFYN GWYNEDD LL53
GRAIG CLWYD LL28
LLANFAGLAN GWYNEDD LL54
PENRHOS GARNEDD GWYNEDD LL57
RHOSYGWALIA GWYNEDD LL23
PENCAENEWYDD GWYNEDD LL53
SLING GWYNEDD LL57
GLANRAFON CLWYD LL21
TALYBONT GWYNEDD LL32
NANT PERIS GWYNEDD LL55
BETWS Y COED GWYNEDD LL24
GWYDDELWERN CLWYD LL21
LLANFAIR P G GWYNEDD LL61
DOLWEN CLWYD LL22
BODFFORDD GWYNEDD LL77
GORSEHILL GWYNEDD LL32
BETWS GWERFIL GOCH CLWYD LL21
LLANLLYFNI GWYNEDD LL54
TY NANT CLWYD LL21
GROESLON GWYNEDD LL54
GAERWEN GWYNEDD LL60
BRYN SAITH MARCHOG CLWYD LL21
CEIDIO GWYNEDD LL53
BLAENAU FFESTINIOG GWYNEDD LL41
RUTHIN CLWYD LL15
LLANDYRNOG CLWYD LL16
RHYDLYDAN GWYNEDD LL24
CARMEL GWYNEDD LL54
RHYL CLWYD LL18
DOLGELLAU GWYNEDD LL40
YNYS GWYNEDD LL47
PENTRE FELIN CLWYD LL16
BRYNTEG GWYNEDD LL78
LLANDEGFAN GWYNEDD LL59
PWLLHELI GWYNEDD LL53
TAN-Y-BWLCH GWYNEDD LL41
LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT CLWYD LL16
NANHORON GWYNEDD LL53
PENRHYNDEUDRAETH GWYNEDD LL48
LLANNOR GWYNEDD LL53
TYNLON GWYNEDD LL65
TALYCAFN CLWYD LL28
LLANDYFRYDOG GWYNEDD LL71
ST. GEORGE CLWYD LL22
GLANWYDDEN GWYNEDD LL31
TYNYGROES GWYNEDD LL32
CEMLYN GWYNEDD LL67
RHIWLAS GWYNEDD LL57
GRONANT CLWYD LL19
PONTLYFNI GWYNEDD LL54
BWLCHTOCYN GWYNEDD LL53
SOUTH STACK GWYNEDD LL65
BRYNCROES GWYNEDD LL53
DOTHAN GWYNEDD LL63
LLANGIAN GWYNEDD LL53
RHOSGADFAN GWYNEDD LL54
LLANDANWG GWYNEDD LL46
BONTNEWYDD GWYNEDD LL55
FRON GWYNEDD LL23
LLANBEDR GWYNEDD LL32
LLANFACHRETH GWYNEDD LL40
RHOS-ON-SEA CLWYD LL28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *